schowek
0
LoveSove - zabawki dla dzieci Odstąpienie od umowy i reklamacje

ROZDZIAŁ V.
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

A.     PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.     KUPUJĄCY ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.     Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym KUPUJĄCY wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez KUPUJĄCEGO weszła w posiadanie rzeczy.

3.     Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KUPUJĄCY musi poinformować SKLEP o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem). KUPUJACY może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby KUPUJACY wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego KUPUJĄCEMU prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jednocześnie prosi się o powiadomienie SKLEPU o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: biuro@lovesove.pl. W przypadku oświadczeń dotyczących zwrotu dokonywanych za pośrednictwem Poczty Polskiej dopuszczalna jest data wysłania potwierdzona stemplem pocztowym w terminie określonym wyżej. Oświadczenia przesyłane za pośrednictwem innych operatorów (np. przez firmy kurierskie) zostaną uznane, jeżeli dotrą do SKLEPU w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru.

4.     Formularz zwrotu znajduje się na stronie sklepu http://www.lovesove.pl w zakładce ZWROTY I REKLAMACJE.

5.     Zwrot przyjmowany jest tylko wtedy, gdy towar jest kompletny oraz gdy nie nosi śladów użycia, w tym montażu, ani nie został uszkodzony.

6.     Towar należy zapakować używając takich samych lub podobnych materiałów zapewniających jego bezpieczny przewóz. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu.

7.     Zerwanie, uszkodzenie oryginalnych metek dołączonych do towaru skutkuje niemożliwością zwrotu i wymiany towaru przez KUPUJĄCEGO.

8.     Koszty odesłania towaru do SKLEPU ponosi KUPUJACY.  

 

B.    SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.     W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy SKLEP zwraca KUPUJĄCEMU wszystkie otrzymane od KUPUJĄCEGO płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez KUPUJĄCEGO sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SKLEP), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym SKLEP został poinformowany o decyzji KUPUJĄCEGO o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

2.     SKLEP nie realizuje zwrotów gotówki poprzez przekaz pocztowy. SKLEP zastrzega sobie możliwość zwrotu gotówki poprzez przekaz pocztowy, jeżeli wystąpi o to KUPUJĄCY z równoczesnym wnioskiem o potrącenie przez SKLEP kosztów tego przekazu.

3.     SKLEP dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez KUPUJĄCEGO w pierwotnej transakcji, chyba że KUPUJACY wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku KUPUJACY nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zwroty dokonywane są za pośrednictwem przelewu bankowego wyłącznie na polski numer konta.
  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

ROZDZIAŁ VI.
REKLAMACJE


1.     W chwili odbioru towaru od listonosza lub kuriera KUPUJĄCY jest zobowiązany sprawdzić stan opakowania przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub taśmy zabezpieczającej należy spisać protokół reklamacyjny oraz niezwłocznie skontaktować się ze SKLEPEM. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie po dostarczeniu protokołu reklamacyjnego.
2.    Wszystkie towary znajdujące się w ofercie SKLEPU są fabrycznie nowe oraz objęte roczną gwarancją producenta. W przypadku, gdy stroną umowy nie jest konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego odpowiedzialność SKLEPU z tytułu rękojmi jest wyłączona.
3.    Jeżeli KUPUJĄCY stwierdzi wadę ukrytą, bądź uszkodzenie towaru, powinien niezwłocznie skontaktować ze SKLEPEM w celu ustalenia dalszego postępowania.
4.    Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera KUPUJĄCEGO (takie jak np. kolor, proporcje, rozmiar itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego towaru.
5.    Reklamacje należy składać w formie elektronicznej zgodnie z formularzem na adres poczty elektronicznej SKLEPU.
6.    Niezbędnymi dokumentami do przyjęcia reklamacji są: paragon lub faktura VAT oraz protokół reklamacyjny (w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie). Towary reklamowane należy przesyłać na adres SKLEPU.
7.    O rozpatrzeniu reklamacji KUPUJĄCY zostanie poinformowany w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem.
8.    W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, wadliwy towar zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy, a gdy nie będzie to możliwe SKLEP zaoferuje KUPUJĄCEMU inne dostępne u siebie towary albo zwróci równowartość ceny towaru przelewem bankowym w terminie 14 dni. SKLEP nie realizuje zwrotów gotówki poprzez przekaz pocztowy. SKLEP zastrzega sobie możliwość zwrotu gotówki poprzez przekaz pocztowy, jeżeli wystąpi o to KUPUJĄCY z równoczesnym wnioskiem o potrącenie przez SKLEP kosztów tego przekazu.
9.    W przypadku uznania reklamacji SKLEP zwraca KUPUJĄCEMU koszty przesyłki towaru.   FORMULARZ REKLAMACJI